Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach F3420 lieferte 12 Treffer
1

Semantyczne aspekty literatury faktu

Mitosek, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 205-213
2

„Literatura fakta“ v „Slove o polku Igoreve“

Savickij, Petr Nikolajevič - Sveslavenski zbornik (1930), 344-354
3

Nove smernice u proučavanju istorije slovenskih jezika : fakta kao efekti procesa i uzroci procesa i fakata

Pavlović, M. - Referati za VII međunarodni kongres slavista u Varšavi (1973), 1-10
4

O współczesnej literaturze faktu : problemy gatunku i recepcji

Rohoziński, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 291-296
5

Hipotetyczność faktu a dystrybucja form coniunctiwu w języku bułgarskim i polskim

Korytkowska, M. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 179-185
6

Ugrupowanie gwar południowosłowiańskich w świetle faktów leksykalnych i słowotwórczych

Pomianowska, Wanda - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 95-100
7

Vozniknovenije slavjanskich služebnych minej : obščije gipotezy i tekstologičeskije fakty

Jovčeva, Marija - Scripta & e-scripta : the Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies 6 (2008), 195–232
8

Prebyvanije Bruno Kverfurtskogo v Kijeve – fakty, voprosy, gipotezy

Font, Márta - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58 (2013) 1, 39–48
9

Kontakty slavjanskich jazykov s neslavjanskimi: slavjano-balkanskije i skandinavskije fakty : (sistema artiklej)

Mološnaja, Taťjana Nikolajevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 413-429
10

Tranzitnyj perevod v obščestve i otraženije faktov i processov na urovne leksiki russkogo jazyka

Dumitrescu, Maria - Romanoslavica (1997), 233-239