Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach A0242 lieferte 13 Treffer
1

Zur Wortbildungsstruktur slavischer Adjektive

Ressel, Gerhard - Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988 (1988), 221-236
2

Slovanská krátká adjektiva

Petr, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 109-118
3

Die deverbalen Adjektive auf -(a)ći im serbokroatischen

Nyomárkay, István - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 231-236
4

Die possessiven Adjektiva auf -ov und -in des Russischen der Gegenwart und ihre Possessivität. Teil II

Bräuer, Herbert - Zeitschrift für slavische Philologie 48 (1988) l, 2-61
5

Systém deverbatívnych adjektív v slovanských jazykoch

Horecký, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 151-154
6

K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu

Machač, Jaroslav; Sochová, Zdeňka - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 167-173
7

K voprosu o roli avtochtonnogo naselenija v etnogeneze južnych slavjan

Aleksejev, V. P.; Bromlej, Ju. V. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov (1973), 223-236
8

O nekotorych avtochtonnych kornjach slavjanskogo literaturnogo avangarda

Budagova, Ljudmila Norajrovna - Pisʼmennosť, literatura, foľklor slavjanskich narodov. Istorija slavistiki : XV Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Minsk, 20–27 avgusta 2013 g. : doklady rossijskoj delegacii (2013), 337–354
9

Ke gramatiskemu poměrej mjez kongruentnymi a njekongruentnymi formami adjektiwa w serbšćinje

Fasske, Helmut - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje Akademije wědomosćow NDR. Rjad A - rěč a literatura 24 (1977) 2, 151-164
10

K teorii chudožestvennogo perevoda : (problemy lingvo-stilističeskoj adekvatnosti)

Smirnov, L. N. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 500-518