Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID802
AutorRymut, Kazimierz
Titel

Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze

ErschienenOnomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu. XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie (1997), 11-19
Herausgeberred. nacz. Kazimierz Rymut
VerlagWydaw. Instytutu Języka Polskiego PAN
Klassifikation (EN)Subject areas
Prehistoric Slavic Onomastics
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Праславянская ономастика
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Praslovanská onomastika
SoundexO0668; P1785; Z8478; M6858; B1288
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
URLjournals.pan.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Leksyka prasłowiańska a leksyka bałtycka / Boryś, W.
Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich / Basaj, Mieczysław
Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski / Siatkowski, Janusz
Zasób leksemów w prasłowiańskich imionach złożonych / Rymut, Kazimierz
Rola i zakres argumentów językowych w badaniach etnogenezy Słowian / Popowska-Taborska, Hanna
Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu : (problematyka i postulaty badawcze) / Kulczycka-Saloni, J.
O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej : (kilka uwag o stosunku różnych podejść) / Birnbaum, H.