Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID7222
AutorKrálik, Ľubor
Titel

Populárno-vedecký etymologický slovník ako žáner etymologickej lexikografie : (na príklade slovenčiny)

ErschienenXIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 185–196
Herausgeberved. red. a ed. Peter Žeňuch
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
The Aspects of Etymological Research
Klassifikation (RU)Языкознание
Аспекты этимологических исследований
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Aspekty etymologického bádání
SoundexP1157; V0244; E0265; S8564; Z8670; E0265; L5484; P1745; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIV (2008)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii: (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine) / Dolník, Juraj
Skúmanie slovenčiny ako sociálno-komunikačného systému v slovanskom kon¬texte / Bosák, Ján
Zo štúdia praslovanského lexikálneho fondu v slovenčine : (ad Słownik praslowiański addenda et corrigenda Slovaca) / Králik, Ľubor
Vyjadrovanie kvantity v zložených slovách : (na materiáli ruštiny a slovenčiny) / Malíková, Mária Oľga
Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov : (na pozadí slovenčiny) / Žigo, Pavol
Prozaické tradície v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte : (na príklade rozprávaní o prvej svetovej vojne) / Kiliánová, Gabriela
Etnoidentifikačné stereotypy a mechanizmy ich formovania v regióne strednej Európy : (na príklade slovenských pastierskych piesní) / Krekovičová, Eva