Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID697
AutorMathauser, Zdeněk
Titel

Intencionalita v díle Mukařovského, Ingardenově a Losevově

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 255-260
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexI0626; M6478; I0647; L5800
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kritika pramenů v díle Josefa Dobrovského / Šimeček, Zdeněk
Husserlova fenomenologie a ruská literární teorie 20. století / Mathauser, Zdeněk
Axiologická problematika dvojího modelu ruské sovětské poezie / Mathauser, Zdeněk
Dvojemirije v poetike russkogo romana XX veka / Pechal, Zdeněk
Bulharská obrozenská folkloristika v celoslovanském folkloristickém kontextu / Urban, Zdeněk
Princip dvojstvennosti v chudožestvennoj strukture russkoj prozy / Pechal, Zdeněk
Revise literárních hodnot českého baroka v rámci jeho dějin duchovních / Kalista, Zdeněk