Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID6774
AutorSedakova, Irina Aleksandrovna
Titel

Raspad „ideologičeskich“ jazykovych sojuzov : universaľnoje i specifičeskoje

ErschienenSlavjanskoje jazykoznanije : XIV Meždunarodnyj s“jezd slavistov Ochrid, 10–16 sentjabrja 2008 g. : doklady rossijskoj delegacii (2008), 429–450
Herausgeberred. koll. A.M. Moldovan (otv. red.), P.M. Arkaďjev (otv. red.) ... [et al.]
VerlagIndrik
Klassifikation (EN)Linguistics
The Current Status of Slavic Literary Languages
Fluctuations of the Norm
Foreign-Language Influences on All Levels
Slavic Languages from the Sociolinguistic Perspective
Globalisation and Internationalisation in Slavic Languages: Their Status and Perspectives
The Typology of Language Forms and Language Situations
Language Policy
The Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Multilingualism.
Klassifikation (RU)Языкознание
Современное состояние славянских стандартных языков
Варьирование нормы
Иноязычное влияние на всех уровнях
Славянские языки с точки зрения социолингвистики
Глобализация и интернационализация в славянских языках - состояние и перспективы
Типология языковых состояний и языковых ситуаций
Языковая политика
Социолингвистические и психолингвистичкские аспекты полилингвизма.
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Současný stav slovanských spisovných jazyků
Kolísání normy
Cizojazyčné vlivy na všech úrovních
Slovanské jazyky ze sociolingvistického hlediska
Globalizace a internacionalizace ve slovanských jazycích, stav a perspektivy
Typologie jazykových forem a jazykových situací
Jazyková politika
Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty polylingvismu.
SoundexR7812; I0254; J0844; S8800; U0678; S8183
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIV (2008)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Universaľnoje i specifičeskoje v sintaksičeskich modeljach slavjanskich jazykov / Norman, Boris Justinovič
O „legkosti“ i „tjažesti/trudnosti“ v jazyke i kuľture slavjan : etnolingvističeskij analiz / Sedakova, Irina Aleksandrovna
Sud’ba sakraľnych slov v slavjanskich jazykach : (meždu jazyčestvom i christianstvom) / Sedakova, Irina Aleksandrovna
Smena cennostnych paradigm v Rossii v 2011–2013 gg. : ot ČESTNOSTI k SVOBODE / Sedakova, Irina Aleksandrovna
Modernizm v literaturach zapadnych i južnych slavjan : (universaľnoje i originaľnoje) / Budagova, Ljudmila Norajrovna
K otázce baltoslovanských jazykových vztahů / Trost, P.
Modeli jazykovych situacij v chorvatskom, ukrainskom i russkom jazykach / Čelić, Željka