Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID578
AutorKornhauser, Julian
Titel

Główne tendencje poezji odwilżowej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 155-160
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexG4560; T2626; P1800; O0258
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Główne tendencje rozwojowe składni polskiej / Klemensiewicz, Z.
Główne tendencje procesu historycznoliterackiego lat międzywojennych u Słowian zachodnich : (w aspekcie porównawczym) / Magnuszewski, Józef
Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich / Kreja, Bogusław
Polscy „oniryści“, chorwaccy „borgesowcy“ i serbscy „charmsowcy“ – fantastyczny wariant postmodernizmu : (funkcja procesu historycznoliterackiego) / Kornhauser, Julian
Quotation as a Construction in the Prose od Danilo Kiš and Leopold Buczkowski / Kornhauser, Julian
Wspólne tendencje słowotwórcze (derywacyjne) języków słowiańskich / Zwoliński, Przemysław
Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej / Trojanowiczowa, Zofia