Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID486
AutorPetrů, Eduard
Titel

Barokní literatura jako interpretační problém

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 185-191
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Humanism and Baroque in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Гуманизм и барокко в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Humanismus a baroko ve slovanských literaturách
SoundexB1746; L5272; I0627; P1715
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Barokní humanismus ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Młoda Polska jako problem i model kultury / Wyka., K.
Stará církevněslovanská literatura, smysl jejího vývoje a literární problém / Dostál, Antonín
První český exil / Petrů, Eduard
Význam parodie pro vývoj žánrového systému období humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Jazyk české barokní bible Svatováclavské / Vintr, Josef