Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID404
AutorKiliánová, Gabriela
Titel

Prozaické tradície v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte : (na príklade rozprávaní o prvej svetovej vojne)

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 315-327
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexP1784; T2728; S8486; K4527; S8158; K4624; P1745; R7817; P1700; S8200; V0600
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kultúrno-historické vzťahy slovensko-rakúske na etnickej hranici : (reflexia etnických stereotypov v rozprávaní zo života) / Kiliánová, Gabriela
Anojkonymia v spoločenskom a kultúrnom kontexte / VALENTOVÁ, Iveta
Problematika slovanského literárneho kontextu v slovenskej literatúre po druhej svetovej vojne / Rosenbaum, Karol
Spojenci robotnickej triedy, ich úloha vo vývoji revolúcií v Československu a v Bulharsku po drohej svetovej vojne / Cambel, S.
Francúzski slavisti a česko-slovenský zahraničný odboj v priebehu prvej svetovej vojny : (príspevok je věnovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave) / Ferenčuhová, Bohumila
Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii: (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine) / Dolník, Juraj
Chudožestvennoje obogaščenije sovremennoj prozy o vojne v slavjanskich stranach / Belza, S. I.