Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3660
AutorFilipec, Josef
Titel

Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 131-140
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; věd. red. Š. Ondruš
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Klassifikation (CZ)Jazykověda
SoundexS8125; L5484; J0262; K4637; P1520
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVIII (1978)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Česká literárněvědná terminologie : (z pohledu záhřebské školy) / Jirsak, Predrag
K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů / Utěšený, Sl.
Status a funkce tzv. kmenotvorné přípony slovesné v slovanském tvoření slov : (v pohledu diachronním a synchronním) / Dokulil, M.
Ke zkoumání lexikálních systemů slovanských nářečí a jejich zeměpisné diferenciace / Sochová, Zdeňka
Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích / Filipec, J.
Ke konfrontaci dílčích sémantických systémů v slovní zásobě dvou různých jazyků / Filipec, J.
Slavistika v období Jagićově a Gebauerově / Kurz, Josef