Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2435
AutorBasara, Adam; Basara, Jan; Zduńska, Helena
Titel

Fonetyczne refleksy *ọ we współczesnych dialektach słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 37-49
Herausgeberred. naukowy Jan Basara
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Linguistics
The Confrontational (Typological) and Areal Study of Slavic Languages and Dialects
Klassifikation (RU)Языкознание
Сопоставительное (типологическое) и ареальное изучение славянских языков и диалектов
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Srovnávací (typologické) a oblastní zkoumání slovanských jazyků a dialektů
SoundexF3628; R7354; W8158; D2542; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fonetyczne refleksy *ě we współczesnych dialektach słowiańskich / Basara, A.
Prasłowiański *paokъ i jego realizacje fonetyczne we współczesnych dialektach słowiańskich / Basara, J.
Niektóre temporalne frazy przyimkowe we współczesnych językach słowiańskich / Staszewski, Jerzy
Kontynuanty nagłosowej grupy *KV-w wyrazie *KVĚTЪ w dzisiejszych dialektach słowiańskich : (na marginesie prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym) / Basara, Anna
Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich / Pianka, Włodzimierz
O dialektach prasłowiańskich / Lehr-Spławiński, Tadeusz
Porównanie systemów stylowych współczesnych języków słowiańskich / Gajda, Stanisław