Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2251
AutorCvetanović, Vladimir
Titel

Osnovne odlike i razvoj književnosti Stare Srbije krajem devetnaestog i u prvoj polovini dvadesetog veka

ErschienenKnjiževnost Stare i Južne Srbije do Drugog svetskog rata : zbornik radova (1997), 11-20
Herausgebergl. ured. Vladimir Cvetanović
VerlagInstitut za književnost i umetnost; Balkanološki institut SANU
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Slavonic Literatures of the New Period within International Context
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Славянские литературы нового времени в мировом контексте
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Slovanské literatury nového období ve světovém kontextu
SoundexO0866; O0254; R7800; K4686; S8270; S8710; K4760; D2268; P1700; P1560; D2282
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Razvitak i stabilizacija ekavskog izgovora srpskog književnog jezika u drugoj polovini XVIII i prvoj polovini XIX veka / Mladenović, Aleksandar
Srpska proza krajem XX veka / Nedelcu, Octavia
Dijalekatska osnovica i književni jezik : (razvoj ekavske verzije srpskog standardnog jezika u drugoj polovini XIX veka) / Jerković, Jovan
Polonofilstvo kod Srba i Hrvata u prvoj polovini XIX veka kao osnova pojačanom interesovanju za poljsku književnost : pregled najvažnijih činjenica / Živanović, Đ.
O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti / Lalić, Radovan
Značaj satire za razvoj realizma u srpskoj književnosti / Milisavac, Ž.
Tipovi književnog jezika kod Srba u drugoj polovini XVIII i početkom XIX veka / Mladenović, A.