Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID161
AutorKomorowska, Ewa
Titel

Leksem zresztą i jego słowiańskie ekwiwalenty w semantyczno-pragmatycznym aspekcie

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 135-140
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Klassifikation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexL5486; Z8788; S8568; E0456; S8662; P1746; A0814
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O analogii semantyczno-słowotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej / Szymczak, Mieczysław
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii / Siatkowski, J.
Słowiańskie nazwy miejscowości w Danii / Thorndahl, W.
Dawne dialekty słowiańskie województwa koszalińskiego / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Słowiańskie wplywy słowotwórcze w języku i dialektach niemieckich / Siatkowski, Janusz
Literatury slowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza / Maślanka, Julian