Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1543
AutorSkladaná, Jana
Titel

Textotvorné potencie frazeologických internacionalizmov

ErschienenJazykovedný časopis. Venované XIII. medzinárodnému zjazdu slavistov Ľubľana 15. 8.–21. 8. 2003 54 (2003) 1/2, 51–56
Klassifikation (EN)Committee sessions with professional discussion
Slavic phraseology and intertext
Klassifikation (RU)Заседания комиссий с научными дискуссиями
Славянская фразеология и интертекст
Klassifikation (CZ)Zasedání komisí s odbornými diskusemi
Slovanská frazeologie a intertext
SoundexT2482; P1268; F3785; I0627
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIII (2003)
URLwww.juls.savba.sk (homepage) Vol. 8, Iss. 1 (1954) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Niektoré východiská porovnávacej frazeológie / Skladaná, Jana
Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky / Hoffmannová, Jana
Wieviel Gender Correctness braucht das Tschechische? / Valdrová, Jana
Starozákonní citáty v kodexu Supraslském ve srovnání s nejstaršími docho¬vanými parimejníky / Švábová, Jana
Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci / Hoffmannová, Jana
Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny : (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci) / Hoffmannová, Jana
Opracowanie bibliografii czeskiego językoznawstwa : przeszłość i teraźniejszość / Papcunová, Jana