Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1419
AutorGašparíková, Viera
Titel

Humoristická rozprávka v kontexte slovanskej a európskej kultúry

ErschienenXIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 269–280
Herausgeberved. red. a ed.: Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Literary history. Cultural studies. Folklore Studies
Folklore studies
Klassifikation (RU)История литературы. Культурология. Фолклористика
Фольклористика
Klassifikation (CZ)Dějiny literatury. Kulturologie. Folkloristika
Folkloristika
SoundexH0678; R7817; K4624; S8568; E0718; K4527
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Izmail I. Sreznevskij v kontexte slovenskej ľudovej kultúry : (na pozadí slovanských relácií) / Gašparíková, Viera
Tradícia, jazyk, identita a kontexty byzantsko-slovanskej kultúry pod Karpatmi / Žeňuch, Peter
Katalogizácia ludovej prózy vo folklórnom kontexte slovanských národov / Gašparíková, V.
Integračné tendencie v ľudovej próze . (na pozadí slovanských relácií) / Gašparíková, Viera
Všeobecné a zvláštne znaky v prvých súboroch slovenskej folklórnej prózy : hodnotenie z medzinárodného pohľadu / Gašparíková, Viera
Slovenské folklórne tradície a ich stredoeurópsky kontext / Gašparíková, Viera
Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte / Majtán, Milan