Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1008
AutorGrochowski, Maciej
Titel

Właściwości linearne partykuł modalnych a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 67–73
Herausgeberkomitet red. Janusz Siatkowski (red. naczelny) … [et al.]
VerlagKomitet słowianoznawstwa i komitet językoznawstwa Polskiej akademii nauk
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexW5888; L5676; P1724; M6256; S8274; T2628; R7628; W1886
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zmienność kontekstualna wyrażeń funkcyjnych a ich kategoryzacja gramatyczna / Grochowski, Maciej
O metodzie wyjaśniania struktury semantycznej nazw substancji naturalnych / Grochowski, Maciej
O ustalaniu reprezentacji semantycznej nazw przedmiotów konkretnych / Grochowski, Maciej
Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe / Grochowski, Maciej
Asymetria semantycznych i gramatycznych ograniczeń stopniowania przymiotników w języku polskim / GROCHOWSKI, Maciej
Struktura słowiańskich formacji słowotwórczych a struktura zdania / Karolak, St.
Niektóre właściwości stylistyczno-syntaktyczne w języku poezji nowatorskiej : (poparte przykładami polskimi) / Klemensiewicz, Zenon