Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Magnuszewski, J. lieferte 4 Treffer
1

Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich : (w kręgu zbieźności i róźnic procesów historycznoliterackich)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 149-158
2

Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Nauka o literaturze (1972), 91-99
3

Polski romantyzm a literatury zachodniosłowiańskie

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 105-129
4

Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej : (ze związków nurtu mieszczańsko-ludowego w obu piśmiennictwach)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 37-62