Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for D8888 provides 282 hits
1

Hakle dźěsći ...

Kubaš-Worklečan, Jurij - Budyšin, 1965, 336 s.
2

Starosće w dźewjatce

Młynkowa, Marja - Budyšin, 1964, 80 s. : il.
3

Rozmołwa z dźiwadźelnikom

in: Nowa doba. Budyšin, 16, 1962, 66
4

Jutrońčka dźewjećdźesatnika

in: Katolski Posoł. Budyšin, 1966, 7. - s. 43-44
5

Dźiwadźelnik wot spočatka

in: Serbska protyka 1971. Budyšin, 1970, s. 87-89: 2 il.
6

Dziesięciolecie Domowiny

in: Życie Literackie. Kraków, 22, 1972, 43. - s. 15
7

Dźak serbskim dźiwadźelnikam

Rjeda, B. - in: Nowa doba. Budyšin, 26, 1972, 259
8

Serbscy dźiwadźelnicy we Łazu

Rječka, Beno - in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 255
9

Dźiwadźelnik Jan Krawc (1902-1986)

Šołta, Dietrich - in: Rozhlad. Budyšin, 46, 1996, 7/8. - s. 285-288
10

Dźiwadźelnik Jan Mahr šěsćdźesatnik

Cyžowa, Zala - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 9, 1999, 6