Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for D8888 provides 282 hits
31

Antonín Frinta dźewjećdźesatnik

Michałk, Frido - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 21, 1974, 2. - s. 129-130
32

Jednej serbskiej dziewczynie

Lorenc, Kito - in: Głos Młodzieży. Kraków, 14, 1970, 9. - s. 31
33

Kubłanje lajskich dźiwadźelnikow

Bjeńšowa, Hańža - in: Rozhlad. Budyšin, 21, 1971, 3. - s. 115-116
34

Dźiwadźelnicy podpěruja dźěło

Domašcyna, Róža - in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 10
35

Lajscy dźiwadźelnicy přiwuknychu

Šołćic, Borbora - in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 255
36

Nan, dźěłaćer a lajski dźiwadźelnik

Wićaz, Alfons - in: Nowa doba. Budyšin, 29, 1975, 244, Př
37

Dźiwadźelnik Křesćan Bart jubilar

Kola, Cyril - in: Rozhlad. Budyšin, 49, 1999, 7/8. - s. 315-316
38

Delanscy dźiwadźelnicy zahorjeja

Laduš, M. - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 6, 1996, 59, Př
39

Woblubowany ludowy dźiwadźelnik

Šołta, Hinc - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 12, 2002, 89, Př
40

Publikum wo hrě a dźiwadźelnikach zahorjeny

AW - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 11, 2001, 15