Портал славистики


The Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)

The "Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)" was converted from the printed three volumes bibliography and contains about 10.220 records. The list of subject is located here.

?
Your search for P1584 provides 70 hits
1

Gogol i Polska

Čyževśkyj, D. - in: Wiadomości. Nr. 594. 18. VIII. 1957. London 1957. S. 5
2

Polskie słuchowisko w NRF

Kunstmann, Heinrich - in: Twórczość. 19,8 <217>. Warszawa 1963. S. 102-105
3

Rez. Dejna, K.: Polsko-laskie pogranicze językowe naterenie Polski. Łódź. Cz. I. Atlas. 1951. Cz. II. 1953. (ŁTN 1/12. 15.)

Sadnik, Linda - in: Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Wien. 3, 2. 1955. S. 124
4

Rez. Kuraszkiewicz, W.: Wyrazy polskie w słowniku łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego 1564. 1.2. Wrocław (u.a.) 1962-1963

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.). 25.1973. S. 660-662
5

Polskie Tworzyjan "Florianus"

Mares, F. V. - in: Studia Językoznawcze poświęcone Profesorowi Doktorowi Stanisławowi Rospondowi. Wrocław 1966..S. 379-381
6

Rez. Bąk, St.: Mowa polska na Śląsku. Wrocław 1974

Skibicki, Monika - in: Zeitschrift für Ostforschung. Marburg/Lahn. 25.1976. S. 308-310
7

Rez. Kalina, Paweł: Słownik podręczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Cz. 2. Warszawa 1956

Damerau, Norbert - in: Jahrbücher für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Tübingen. Bd. 9/10. 1961. S. 412-413
8

Rez. Studia z filologii polskiej i sło-wiańskiej. 1. Warszawa 1955

Galton, Herbert - in: Wiener slavistisches Jahrbuch 6. 1957/58. S. 193-197
9

Rez. Hahn, W.: Bibliografia bibliografij polskich. Warszawa 1956

Koschmieder, Erwin - in: Die Welt der Slaven 2. 1957. S. 211
10

Das Plusquamperfektum im Polnischen. München: Sagner 1960. 64 S. [Phil. Diss.]

Maurer, Jadwiga - München. (Slavist. Beiträge. Bd. 1.)