Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for Brozović, D. provides 15 hits
1

Some remarks on distinctive features especially in standard Serbocroatian

Brozović, D. - in: To Honor Roman Jakobson, Vol. 1, Paris, The Hague (1967) 412-426
2

Riječnik jezika ili jezik riječnika? Varijacije na temu varijanata

Brozović, D. - Zagreb, 1969
3

Das Grundgesetz der makedonischen Prosodie

Brozović, D. - in: Wiener Slavistisches Jahrbuch (1975) 43-48
4

O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata

Brozović, D. - in: Zbornik za filologiju i lingvistiku (1960) 68-88
5

Srpskohrvatski standardni jezik i Vuk Stefanović Karadžić

Brozović, D. - in: Anali Filološkog fakulteta (1965) 27-34
6

Standardni jezik

Brozović, D. - Zagreb, 1970
7

Sociolingvistička situacija i problemi jezične standardizacije u slavenskom svijetu XVIII stoljeća

Brozović, D. - in: Radovi Filozofskoga fakulteta u Zadaru (1972) 17-35
8

O hrvatskom književnom jeziku šesnaestoga stoljeća

Brozović, D. - in: Zbornik Zagrebačke slavističke škole (1973) 129-135
9

Uloga bosanskohercegovačkih franjevaca u formiranju jezika hrvatske književnosti i kulture

Brozović, D. - in: Zbornik Zagrebačke slavističke škole (1973) 129-135
10

O ulozi Ljudevita Gaja u završnoj etapi hrvatske jezične unifikacije

Brozović, D. - in: Radovi Instituta zu hrvatsku povijest (1973) 35-63