Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

ID56453
Title

Seminarium w sprawie podręczników do nauki historii

PublishedKultura, 1-2, 1997, p. 179-80
Language(s)pol
SubjectsEastern Europe / Education, Scholarship, Schools, Universities  [Browse all]
Eastern Europe / Historiography, Historians  [Browse all]
Eastern Europe / Foreign Relations / Europe  [Browse all]
Textbook
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
PURLCitation link

More like this:

Powrót do historii: Europa Środkowa i Wschodnia w historiografii / Balcerak, Wiesław, ed.
Oświadczenie w sprawie Józefa Mackiewicza
O kryzysie nauki w Polsce / Wyczański, Andrzej
Głos w sprawie «Polskiej Bibliografii Literackiej» / Kandziora, Jerzy
Zarys historii wojskowości w Polsce / Kukiel, Marian
Wywiad prof. M. Romera w sprawie wileńskiej / Biczunas, W., ed.
Obraz Polski w rosyjskich podręcznikach historii / Stanisławski, W.