Портал славистики


The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) - 1991-2007

The European Bibliography of Slavic and East European Studies (EBSEES) collects books, journal articles, reviews and dissertations from Eastern Europe (former countries of Eastern Bloc) which were published in Belgium, Germany, Finland, France, Great Britain, the Netherlands, Austria and Switzerland from 1991 to 2007. The segment "Literature" and "Culture" of the European Bibliography of Slavic and East European Studies contains 18.000 bibliographic entries (from the total asset of 85.000). More information can be found here.

?
Your search for Kultura provides 1669 hits
1

Literatura polska lat 80-tych (Wstępne rozpoznania, oczywiste wątpliwości, wątpliwe oczywistości) (La littérature polonaise des années 80)

Adamiec, Marek, in: Kultura, 6, 1991, p. 101-23
2

Prasa ukraińska na cenzurowanym (La presse ukrainienne censurée)

Agopsowicz, Monika, in: Kultura, 4, 1991, p. 117-22
3

Ukraina: fakty i prognozy

Agopsowicz, Monika, in: Kultura, 12, 1991, p. 104-09
4

Rozliczenie funduszu b. Towarzystwa Kursów Naukowych

Amsterdamski, Stefan; Drawicz, Andrzej; Jedlicki, Jerzy, in: Kultura, 10, 1991, p. 63-64
5

Rosja Sołżenicyna

Ananicz, Andrzej, in: Kultura, 1-2, 1990, p. 174-80
6

Kronika kanadyjska (Chronique canadienne)

B.H., in: Kultura, 1991
7

Psalm (poème)

Bąkowski, Adam Tadeusz, in: Kultura, 12, 1991, p. 43-44
8

Początek sporu o enklawę (Débuts du conflit à propos de l'enclave [polonaise, avec Vilnius, en Lituanie])

Miłosz, Czesław, in: Kultura, 1-2, 1992, p. 26-34
9

Dostojewski dzisiaj (D. aujourd'hui)

Miłosz, Czesław, in: Kultura, 5, 1992, p. 85-93
10

Idźmy razem (Marchons ensemble)

Pawłyczko, Dymytro, in: Kultura, 6, 1992, p. 90-91