Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styl biblický provides 5 hits
1

Český jazyk v "dotyku transcendence". Problémy nového biblického stylu

Bartoň, Josef, in: Myšlení o transcendenci, Červený Kostelec, Mervart 2013, s. 221-242
2

Český starozákonní překlad po roce 1900. Kontexty, konfese, předloha, kánon

Bartoň, Josef, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život, 23, č. 2, 2013, s. 143-162
3

České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské

Komárek, Karel, in: Historie - Otázky - Problémy, 5, č. 2, 2013, s. 196-205
4

K tzv. synonymům v Bibli kralické šestidílné

Dittmann, Robert, in: Die tschechische Bibel : Ihre Bedeutung in der Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträge zum 7. Bohemicum Dresdense 25. Oktober 2013, München, Sagner 2015, s. 57-66
5

Jazyková stránka Bible kralické

Dittmann, Robert, in: Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, Brno, Morav. zemské muzeum ; 2013, s. 71-78