Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slovníky autorské provides 23 hits
1

Ukrajins'ka chudožnja mova v sučasnomu leksykohrafičnomu vymiri

Hlyvins'ka, Lesja, in: Slavia, 83, č. 2, 2014, s. 115-126
2

Frekvenční slovník básnického díla Jaroslava Seiferta

Haasová, Lenka, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 73-77.
3

Autorský slovník Jaroslava Seiferta

Haasová, Lenka Praha 1999
4

Czech collocations

Čermák, František, in: Lexicographica, 24, 2008, s. 59-67
5

Autorský slovník básnického díla Jaroslava Seiferta. 1

Machová, Svatava, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 29-34.
6

Češsko-russkij tolkovyj slovar' jazyka pisatelja

Anikina, Tat'jana Je.; Šulin, Michail B., in: Bohemistyka, 3, č. 2, 2003, s. 140-147
7

Compilation of the Dictionary of Karel Čapke

Křen, Michal, in: Corpus Linguistics, Computer Tools, and Applications - State of the Art, Frankfurt a. Main, Lang ; 2008, s. 469-481
8

Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J. A. Comenius

Hrsg. von Rösel, Hubert Münster 1983
9

O jazyku Františka Nepila 2

Podráská, Eva, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 70-75
10

Využití programu Concorder pro tvorbu autorských slovníků

Janovec, Ladislav, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 63-70