Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slovesa iterativní provides 5 hits
1

Analýza profilů chování iterativních sloves v latině

Hrach, Petr Praha 2016
2

Některé poznámky k sémantice vyjadřování kategorie času v češtině

Kyncl, Jaroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 61-72
3

Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky

Bratánková, Leontýna; Štichauer, Pavel, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 136-143.
4

Latinská iterativní slovesa jako příznaková skupina sloves

Hrach, Petr, in: Auriga, 60, č. 1, 2018, s. 9-25
5

Vidová morfologie českého slovesa

Esvan, François Praha 2007