Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slova vycpávková provides 45 hits
1

Čo sú muletillas?

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 41, č. 3-4, 1997-98, s. 43-46
2

České jako ve funkci komunikačního modifikátoru

Hirschová, Milada, in: Registre jazyka a jazykovedy (1) [RegJ 1] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 88-94.
3

Paraziti ve vyjadřování

Michalec, Vít, in: Vesmír, 96, č. 6, 2017, s. 368
4

O nadužívání slov typu "nicméně", "víceméně"a "potažmo"

Macháčková, Daniela, in: Jihlavské listy, 2000, 11.8.2000
5

O některých funkcích slov tak, takže v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 167-172
6

Funkce slov nějak a jaksi v mluvených projevech

Kolářová, Ivana, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 153-158.
7

Významy a funkce slova tedy (teda) v souvislých projevech

Kolářová, Ivana, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 118-123
8

O čem je o tom?

Just, Vladimír, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 21.1.1999
9

Slova nejen výplňková

Kolářová, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 222-226
10

Jazykovědce trápí "volování"

Kerles, Marek, in: Lidové noviny (Praha), 2005, 16.9.2005