Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slang drogově závislých provides 13 hits
1

Z badań nad slangami we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie gwary narkomanów)

Frankowska-Kozak, Bożena, in: Sborník přednášek z 7. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-25. září 2003 [SlangArgot 7], Plzeň, ZČU ; 2005, s. 57-62.
2

Slovník súčasnej generácie drogovo závislých

Vajdičková, K., in: Protialkoholický obzor (Praha), 29, č. 3, 1994, s. 127-129
3

Drogy a jejich odraz v němčině

Šimonovská, Marie, in: Cizí jazyky, 40, č. 5-6, 1996-97, s. 100
4

Nomina et synonyma psychoaktívnych látok

Súkeník, L., in: Protialkoholický obzor (Praha), 32, č. 4, 1997, s. 237-241
5

Slangové výrazy pro drogy. Anglicko-český výkladový slovník

Launer, Aleš Praha 2001
6

Mluva drogově závislých

Rausová, Jana Ostrava 2014
7

O drogovém lexiku po 10 letech

Rangelova, Albena, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 122-125.
8

Wybrane zjawiska leksykalne i frazeologiczne w języku narkomanów

Frankowska-Kozak, Bożena, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 140-144.
9

Integračné procesy prevzatých lexikálnych jednotiek v komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok

Gálisová, Anna, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 67-71
10

Dynamique de la langue parlée par les jeunes: l'exemple du lexique de la drogue

Girault, Hervé, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 62-70