Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for práce diplomové provides 523 hits
1

Soupis onomastických diplomových prací vzniklých na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v letech 1968-1997

Pastyřík, Svatopluk, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 3, Hradec Králové, [PF] ; 1997, s. 14-33
2

Z kroniky katedry slavistiky FF UP (od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998)

in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 97-103
3

Diplomové práce obhájené na katedře rusistiky

bez autora, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 536-537
4

Diplomové práce obhájené na katedře rusistiky

in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 222-225
5

Diplomové práce obhájené na katedře rusistiky

in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 877-880
6

Bibliografie české onomastiky 1995-1996 s přílohou Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky za léta 1986-1991

Nováková, Marie Praha 1999
7

Mluva malé sociální skupiny

Laštovková, J. Brno 1999
8

Bilingvální vzdělávání sluchově postižených jedinců

Valentová, P. Praha 1998
9

Vybrané aspekty komunikace v multilingvním prostředí

Jílková, Lucie Praha 1995
10

Překladatel a slovník. Role slovníku při neliterárním překladu

Boková, Eliška Praha 2002