Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for přívlastek desubstantivní provides 1 hits
1

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235