Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for nevidomí provides 6 hits
1

O komunikačních možnostech mezi nevidomými a vidomými. Příspěvek k integraci lidí se zrakovým handicapem

Pluhařová, Pavla, in: Speciální pedagogika, 6, č. 5, 1996
2

Vladimír Racek - nestor moravské tyflopedie

Smýkal, Josef, in: Speciální pedagogika, 6, č. 1, 1996, s. 37-39
3

Hluchoslepota a doteková abeceda

Titzl, Boris, in: Speciální pedagogika, 5, č. 3, 1994-95, s. 17-20
4

Možnosti komunikace u hluchoslepých dětí

Ireinová, Ilona, in: Vesmír, 78, č. 9, 1999, s. 513-514
5

Jen pár doteků na dlani

Solaříková, Ivana, in: 5 plus 2 (Praha), 7, č. 10, 2018, s. 25, (9. 3.)
6

Využití 3D modelů ve slohové výuce žáků se zrakovým postižením

Eliášková, Klára, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 67-74