Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for názvy nástrojů provides 5 hits
1

Tkalcovské nářadí a práce s ním v Orlických horách a Podorlicku

Hynková, Hana, in: Orlické hory a Podorlicko, 10, 2000, s. 44-80
2

Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů (1750-1914). 2 sv

Vondruška, Vlastimil Roztoky u Prahy 1989
3

Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti

Maturová, Markéta, in: Bohemistyka, 17, č. 2, 2017, s. 115-125
4

O instrumentach, narzędziach, przyrządach, przyborach v językach słowiańskich

Rusek, Zbigniew, in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 46, 2011, s. 157-174
5

Univerbizace

Kolářová, Ivana, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 273-410