Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for nářečí slezská provides 119 hits
1

Śląsk i jego dialekty w polskich badaniach dialektologicznych. Próba podsumowania

Grotek, Edyta; Łaniewska-Wołłk, Hanna, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 112-126
2

Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšínsku. Fonetická studie

Romportl, Milan Ostrava 1958
3

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. M-Ž

Ivánek, Jakub; Smolka, Zdeněk Ostrava 2013
4

Współczsne hipokorystyki na Górnym Śląsku

Nowik, Krystyna, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 95-99
5

Z badań nad śląską hydronimią

Domański, Józef, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 11-15
6

K mluvě mladé generace v Ostravě

Havrlantová, Petra, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 3, 2003-04, s. 124-130
7

Jazykové ztvárnění oficiálních projevů na území českého Slezska

Davidová, Dana, in: Polszczyzna śląska : Historia i współczesność, Opole, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; 1997, s. 53-62
8

Ohlas východního úkrají Čech ve vzdálené dědině slezské (ze zápiskův českého dialektologa)

Šrámek, Rudolf, in: Češtinář, 4, č. 3, 1993-94, s. 74-77
9

Proměny lokálního souboru pomístních jmen

Šrámek, Rudolf, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 444-459
10

Lachisch

Duličenko, Aleksandr D., in: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10 : Lexikon der Sprachen des europäischen Osten, Klagenfurt, Wieser Verlag ; 2002, s. 287-290