Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for mapy jazykové provides 17 hits
1

Die ältesten Sprachenkarten Europas

Skála, Emil, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 1-6
2

Český jazykový atlas

Balhar, Jan, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 21-22
3

Český jazykový atlas ve škole

Jančák, Pavel, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 1-2, 1993-94, s. 18-21
4

Příběh skoro detektivní

Jančáková, Jana, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 156-157
5

Toponyma českých zemí na nejstarších jazykových mapách Evropy

Skála, Emil, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 64-70
6

Český jazykový atlas

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 88-94
7

K současné české dialektologii

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 43-49
8

Český jazykový atlas 1

Autor Balhar, Jan Praha 1992
9

Český jazykový atlas 1-5. Dodatky

Sestavovatel, kompilátor Balhar, Jan Praha 1992-2011
10

Český jazykový atlas 2

Autor Balhar, Jan Praha 1997