Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for konstrukce participiální provides 8 hits
1

Notes on Greek participial constructions

Kurzová, Helena, in: Studi di linguistica greca, Milano, Angeli ; 1997, s. 107-127
2

Les constructions participiales dans les œuvres littéraires

Stavinohová, Zdeňka, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 1, 1999, s. 73-78
3

Absolutes

Malá, Markéta, in: Discourse and Interaction 1 : Brno Seminar on Linguistic Studies in English: Proceedings 2005, Brno, MU ; 2005, s. 73-84.
4

Obsahová propozice oznamovací v klasické řečtině

Pořízková, Kateřina, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti konference Staré indoevropské jazyky, Brno 10. 5. 2005, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2006, s. 56-61
5

Adverbial participial constructions as a style marker

Vaněčková, Dana, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 179-197
6

Česká participia ze syntaktického hlediska

Nübler, Norbert, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 384-390.
7

Latinský ablativ absolutní v staroslověnském překladu. Responze latinské syntaxe v českocírkevněslovanských památkách 3

Konzal, Václav, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 190-204
8

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu

Jandová, Eva Ostrava 2006