Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for katalánština provides 13 hits
1

Katalánština - konverzace

Brno 2010
2

Algunas consideraciones descriptivas sobre el uso de per part de ('por parte de') como introductior de argumentos nominales en catalán

Cremades Cortiella, Elga, in: Linguistica Pragensia, 27, č. 1, 2017, s. 20-37
3

IT: moving towards real multilingualism

Oliver, Antoni; Borrell, Cristina, in: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research [NLPCorp] : = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Fifth International Conference Smolenice, Slovakia, 25-27 November 2009. Proceedings, Brno, Tribun ; 2009, s. 279-286
4

Lenguas y communicación pública en España

Garrido, Joaquín, in: EU a její multilingvální dimenze [EU] : Sborník, Praha, VŠE ; 1998, s. 211-224
5

Barça bojuje za katalánštinu

Synáčková, Jarka, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 287, 2012, s. 6., 8.12.2012
6

Jak psát do Bruselu? Velšsky

Šafaříková, Kateřina, in: Lidové noviny (Praha), 2009, 10.7.2009
7

Valencian identity, language and language policy

Höfer, Karel, in: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (Praha), 6, 2012, s. 45-65
8

Jazyková situace a jazyková politika v Andoře

Kadlec, Jaromír, in: Cizí jazyky, 60, č. 3, 2016-17, s. 36-40
9

K jazykové situaci ve Valencii

Čermák, Petr; Koťátková, Adéla, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 2, 2017, s. 263-278
10

Výuka regionálních jazyků ve Francii formou bilingvních škol a možnosti její propagace

Vacula, Richard, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 1, 2006, s. 1-11