Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kalendáře provides 11 hits
1

Zlomek dosud neznámého česky tištěného kalendáře Bartholomea Sculteta z roku 1592 dochovaný ve sbírce hispanik Roudnické lobkowiczké knihovny

Kašparová, Jaroslava, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 11 (1994), 1995, s. 109-123
2

České cisiojány aneb kolikátého dnes máme?

Kreisingerová, Hana, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 545-556
3

Kalendář mění tvář. Vnímání času v proměnách staletí

Klíma, Vladimír Olomouc 1998
4

Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století

Překladatel Charvátová, Kateřina Praha 2003
5

Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století

Překladatel Charvátová, Kateřina Praha 2003
6

Kalendář nový pro hvězdáře

Mladějovská, Aneta, in: Studia Comeniana et historica, 39, č. 81-82, 2009, s. 268-283
7

Marginalie k biografii a literární činnosti Albina Mollera

Urban, Zdeněk, in: Lětopis, č. 2, 1993, s. 89-97
8

Ctislav a Sandra

Poláček, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 28, 2015, s. 3, 7.3.2015
9

Veleslavínův Kalendář historický z majetku pražského rodu Dvorských z Gryfí hory

Fejtová, Olga, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 15 (1998), 2000, s. 97-124
10

Prakticky odborné texty a jejich jazyk v kontextu střední češtiny

Pleskalová, Jana, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 213-217.