Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kódy jazykové provides 51 hits
1

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel

Bogoczová, Irena, in: Slezský sborník, 93, č. 1-2, 1995, s. 71-73
2

Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Pavelka, Jiří, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 87-94
3

Die Expressivität der Sprache und ihre Kode als Ausdruck der nationalen Kultur

Mikulová, Anna, in: Codification et symboles des cultures nationales, Brno, 2003, s. 19-29
4

K významovému rozpětí Jakobsonovy poetické funkce

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 3, 1996, s. 170-176
5

Jazykové míšení u Kopitara a problém tzv. makaronismů

Čejka, Mirek, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 71-78.
6

Česky umíme

Hronek, Jiří, in: Tvar (Praha), 6, 1995, 21.9.1995
7

Myslet češtinu

Uličný, Oldřich, in: Tvar (Praha), 6, č. 18, 1995, s. 9., 2.11.1995
8

Zásady strukturální analýzy

Jakobson, Roman, in: Slavia, 61, č. 1, 1992, s. 4-14
9

O základních podmínkách osvojování (cizího) přirozeného jazyka

Hrdlička, Milan, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 71-79
10

K některým otázkám bilingvismu I, II

Jelínek, Stanislav, in: Cizí jazyky, 48, 49, č. 5, 1, 2004-05, 2005-06, s. 153-155, 8-11