Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for jazyky státní provides 9 hits
1

V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami

Spurný, Matěj, in: Časopis Národního muzea, 173, č. 3-4, 2004, s. 191-211
2

Jazykové vyučování ve Švýcarsku dnes

Lesemann, Helena, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 321-327.
3

Státnost a "státní"jazyk

Heřman, Sáva, in: Práce z dějin slavistiky 15 : Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější, Praha, UK ; 1992, s. 129-137
4

Jazykový zákon zatím bez pokut

bez autora, in: Hospodářské noviny (Praha), 1996, 30.1.1996
5

Ruština bude státním jazykem

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 132, 2012, s. 6., 6.6.2012
6

Moskva vnímá plebiscit jako reakci na útlak

Procházková, Petra, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 17.2.2012
7

Moskvě se nelíbí "ne"ruštině

in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 20.2.2012
8

Ruština se může stát řečí EU

Janoušek, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 17.2.2012
9

Otázka státního jazyka v Československé republice (1918-1939)

Gladrow, Anneliese, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 53-60