Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for grafémy provides 61 hits
1

Some Remarks on Revaluations of Redundant Graphemes

Vachek, Josef, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 173-181
2

Ikon@ obchodníků

Stabile, Giorgio, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 58, 2001, s. 1, 3 [1465, 1466]
3

Present-day w, its form and functions in present-day English

Vachek, Josef, in: SFFBU - BSE, 20, č. K 15, 1993, s. 11-15
4

The speech synthesis system PAPAGENO

Müller, Achim F., in: Speech Processing [11] : 11th Czech-German Workshop, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 17th-19th September 2001. Abstracts, Praha, Institute of Radio Engineering and Electronics ; 2001, s. 23-24
5

Praktická transkripce grafému y v českých propriích v ruském textu

Gazda, Jiří, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky [1] [PříspRus 1], Brno, MU ; 1999, s. 97-101
6

Trojí hlaholské o v Euchologiu sinajském

Stankovska, Petra, in: Cyrillomethodiana : Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Praha, Euroslavica 2000, s. 125-131
7

Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

Seidlová Málková, Gabriela Praha 2015
8

The development of entropy and redundancy in Czech from the 13th to the 20th century: Is there a linguistic arrow of time?

Kučera, Karel, in: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs : Festschrift in honour of Luděk Hřebíček, Trier, Wischenschaftlicher Verlag ; 2001, s. 153-162
9

Problemy peredači inojazyčnych nazvanij v russkom delovom tekste

Gazda, Jirži, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 65-68
10

Zur Sprache des ältesten deutschen Rechtstextes der Stadt Olmütz aus dem Jahre 1352

Schwarz, František, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 132-143.