Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for edice elektronické provides 5 hits
1

K možnostem edičního zpřístupňování pramenů hromadné povahy raného novověku

Sulitková, Ludmila, in: Folia Historica Bohemica, 32, č. 1-2, 2017, s. 93-101
2

Výbor ze starší české literatury

Černá, Alena M.; Boček, Miroslav; Fuková, Irena; Hanzová, Barbora; Jamborová, Martina; Janosik-Bielski, Marek; Pečírková, Jaroslava; Šimek, Štěpán; Voleková, Kateřina; Zápotocká, Pavlína; Lehečka, Boris Praha 2011
3

Výbor ze starší české literatury. 2., dopln. vyd

Černá, Alena M.; Boček, Miroslav; Fuková, Irena; Hanzová, Barbora; Jamborová, Martina; Janosik-Bielski, Marek; Pečírková, Jaroslava; Svobodová, Andrea; Šimek, Štěpán; Voleková, Kateřina; Zápotocká, Pavlína; Lehečka, Boris Praha 2013
4

Tvorba elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR

Hanzová, Barbora, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 259-263.
5

Elektronická příprava a publikace starších českých textů

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 265-269.