Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dunajský jazykový svaz provides 5 hits
1

Auslautverhärtung als strukturtypisches Merkmal des Donausprachbundes?

Pilarský, Jiří, in: Sprachtheorie und germanistische Linguistik (Debrecen), 11, č. 1, 2001, s. 43-68
2

Donausprachbund: das arealistische Profil einer Sprachlandschaft

Pilarský, Jiří Debrecen 2001
3

A kvantitás-korreláció kérdése a dunai nyelvszövetségben

Pilarský, Jiří, in: Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 1, 1995, s. 33-44
4

Zur arealtypologischen Ratio einer mehrdimensionalen Fortis-Opposition von gutturalen Frikativen innerhalb des Donausprachbundes

Pilarský, Jiří, in: Sprachtheorie und germanistische Linguistik (Debrecen), 8, č. 2, 1998, s. 177-203
5

Středoevropský jazykový areál a rakouská monarchie

Newerkla, Stefan Michael, in: Setkání s češtinou : Sborník z konference Setkání s češtinou konané v Praze 6.-7. září 2001, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2002, s. 72-87