Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jireček, Josef provides 5 hits
1

Bez komentaru... Byzantinika a Serbika Josefa Jirečka

Havlíková, Lubomíra, in: Slovanský jih, 16, č. 5, 2016, s. 3-7
2

Spoléhámť se docela na zkušené přátelství Vaše... Vzájmená korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858-1862

Ved. ed. Pokorná, Magdaléna Praha 2008
3

Wien, tschechische Literatur und tschechische Slawistik Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts

Měšťan, Antonín, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 45, 1999, s. 105-110
4

Pisma Franje Račkoga u Prag. Pisma Franje Račkoga Františeku Palackom, Josefu Jirečeku i Aloisu Vojtěhu Šemberi

Pederin, Ivan, in: Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), 4, 2008, s. 347-379
5

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)

Dobiáš, Dalibor; Fránek, Michal; Hrdina, Martin; Krejčová, Iva; Piorecká, Kateřina Praha 2014