Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jestřábský, Valentin Bernard provides 5 hits
1

Concionator extemporaneus V. B. Jestřábského

Kopecký, Milan, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 52, 1994, s. 145-154
2

K latinské homiletice B. Jestřábského

Kopecký, Milan, in: Slovo v úzkosti a naději : Sborník k 70. výročí narození Antonína Kratochvíla, Brno, MU ; 1994, s. 169-177.
3

K latinské a německé homiletice českého baroka

Kopecký, Milan, in: Přednášky a besedy z 30. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 30], Brno, MU ; 1997, s. 61-64
4

Svědectví Valentina Bernarda Jestřábského o jazyku a jazykové situaci barokního období

Kvítková, Naděžda, in: Slovesné baroko ve středoevropském prostoru [SlBStřE], Praha, Arsci ; 2010, s. 13-22.
5

Moravský jazyk Valentina Bernarda Jestřábského

Kvítková, Naděžda, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 223-226.