Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Havlová, Eva provides 12 hits
1

K jubileu Evy Havlové

Šarapatková, Žofie, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 88-89
2

Soupis prací Evy Havlové sestavený při příležitosti jejího životního jubilea (*1929)

Karlíková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 189-193
3

Eva Havlová není mezi námi (5. 7. 1929 - 2. 4. 2010)

Balhar, Jan, in: Universitas, 43, č. 3, 2010, s. 55
4

Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1]. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999

Ed. Janyšková, Ilona Praha 2000
5

Dodatek k soupisu prací Evy Havlové

Villnow Komárková, Jana, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 201-203
6

Úvod

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, 11 s.
7

Jeszcze o etymologii (na jubileusz Ewy Hawlowej)

Sławski, Franciszek, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 13-15
8Vlajić-Popović, Jasna, in: Južnoslovenski filolog (Beograd), 67, č. 2011, s. 273-277
9

Beiträge zur Kunde der altpreussischen Sprache

Matzenauer, Ant., in: Studia etymologica Brunensia 2 [StEBr 2] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2002, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 10.-12. září 2002, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2003, s. 31-51
10

Za Evou Havlovou

Šarapatková, Žofie, in: Linguistica Brunensia, 58, č. 1-2, 2010, s. 339