Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Hajičová, Eva provides 29 hits
1

O Evě Hajičové - k jejímu životnímu jubileu

Panevová, Jarmila, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 4, 1995, s. 317-319
2

Šedesátiny Evy Hajičové

Peregrin, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 3-4, 1995, s. 138-140
3

Pár spomienok do budúcnosti

Gruska, Jozef, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 25-26
4

Eva Hajičová's birthday

Sgall, Petr, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 84, 2005, s. 59
5

Česká vědkyně

Čmejrková, Světla, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 15-16
6

Evě k narozeninám

Ribarov, Kiril, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, 117 s.
7Sgall, Petr, in: Rozsah užívání latinské terminologie podmíněný historickým vývojem českého a ukrajinského jazyka, 2004, s. 125-126
8

Překvapení pro Evu aneb s pravdou ven!

Panevová, Jarmila; Vidová Hladká, Barbora, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 155-156
9

Long live her persistence

Sgall, Petr, in: Aleg(r)ace pro Evu, Praha, MFF UK ; 2005, s. 125-126
10

Bibliography of Eva Hajičová

in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 63, 1995, s. 107-118