Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Grepl, Miroslav provides 19 hits
1

Dodatek k soupisu odborných prací Miroslava Grepla uveřejněnému v SPFFBU A 37-38, 1989-1990, s. 17-20

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 202-203
2

Vědecké dílo M. Grepla z let 1985-1994

Karlík, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 59-61
3

Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi

Večerka, Radoslav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 137-138
4

Pětaosmdesátiny Miroslava Grepla

Malčík, Petr, in: Bohemica Olomucensia, 6, č. 1, 2014, s. 70-71
5

Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi k osmdesátinám

Večerka, Radoslav, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 240
6

Dodatek k soupisu prací Miroslava Grepla

bez autora, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 181-182
7

Bibliographia Greplii

Malčík, Petr, in: Jak dál v syntaxi, Brno, Host 2011, s. 223-238
8

Lingvistická terminologie

Machová, Svatava, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 212-215
9

Funções comunicativas das orações condicionais na obra Um Deus passeando pela brisa da tarde de Mário de Carvalho

Bartíková, Ivana, in: Ibero-Americana Pragensia, 35, 2002, s. 37-44
10

České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna

Karlík, Petr; Panevová, Jarmila, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 55-59.