Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Goethe, Johann Wolfgang von provides 8 hits
1

"Nejznámější německá báseň"a možnosti jejího překladu (J. W. Goethe: Ein Gleiches/Wanderers Nachtlied 2)

Malý, Radek, in: Bohemica Olomucensia, 4, č. 3, 2012, s. 204-212
2

Goethova Wodonka

Jiskra, Zdeněk, in: Západočeský historický sborník 5, Plzeň, Stát. oblast. archiv v Plzni ; 1999, s. 123-126.
3

'... Humboldt hat sich in unsere slavische Sprachen geworfen': Dobrovský, Wilhelm von Humboldt and Goethe

Reynolds, Susan Helen, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 96-102
4

Josef Jungmanns Übersetzung von Goethes Epos "Hermann und Dorothea". Sprache und Stil im Zeitkontext

Filipec, Josef, in: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur : Aufsätze und Studien. [1], Berlin, Akademie-Verlag ; 1965, s. 107-133
5

Nad Vaňorného překladem Goethova eposu Hermann a Dorothea

Kufnerová, Zlata, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 69-76.
6

Goethe und die Sprachwissenschaft. Eine Studie

Bentzinger, Rudolf, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 6, 2000, s. 9-17
7

Funkční větná perspektiva jako faktor komunikační strategie

Svoboda, Aleš, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2006 [Eurolingua 2006] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU 2007, s. 32-46
8

Bemerkungen über Čapeks Gespräche mit T. G. Masaryk und Eckermanns Gespräche mit Goethe

Povejšil, Jaromír, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Halle, 41, 1992, s. 15-17