Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for životopisy provides 9 hits
1

Einharts Vita Karoli. Studien zur Entstehung, Überlieferung und Rezeption

Tischler, Matthias M. Hannover 2001
2

La Vita di san Fantino il Giovane. Introduzione, testo greco, traduzione, commentario e indici

A cura di Pollieri, Enrica Bruxelles 1993
3

Jak píšeme strukturovaný životopis

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 5-6, 2001-02, s. 139-140
4

Slohový útvar životopis na základní škole

Nosková, Miloslava, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 1-2, 1994-95, s. 27-28
5

The life of Michael the Synkellos

Text, translation and commentary by Cunningham, Mary B. Belfast 1991
6

Autobiographie als Apologie. Bemerkungen zur Lebensbeschreibung des J. A. Comenius in Continuatio admonitionis fraternae Joh. Comenii...ad S. Maresium

Hofmann, Franz, in: Acta Comeniana, 10 (34), 1993, s. 89-99
7

"Životopisy slavných římských osobností"- původní a rozšířená verze jako doplněk při studiu latiny

Mouchová, Bohumila, in: Auriga, 52, 2010, s. 74-81
8

Corresponding with cultural expectations: analysis of American, German and Japanese application forms

Waechter, Sylvia, in: Discourse and Interaction, 2, č. 1, 2009, s. 101-112
9

I slohu se dá naučit. Pracovní učebnice slohu pro žáky, učitele i širší veřejnost

Frantlová-Bláhová, Růžena Olomouc 1997