Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Šimáček, Matěj Anastazia provides 5 hits
1

Kolokwializmy fonetyczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 5-13.
2

Słownictwo potoczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Zeszyty naukowe Uniw. Opolskiego. Językoznawstwo (Opole), č. 16, 1996, s. 5-12
3

Nespisovné jazykové prostředky v Šimáčkově tvorbě

Balowska, Grażyna, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 27-35.
4

Słownictwo potoczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Zeszyty naukowe Uniw. Opolskiego. Językoznawstwo (Opole), č. 15, 1994, s. 10-20
5

"Obecná čeština"w utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji [Odrodzenie...] : Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli, Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 1999, s. 259-265